مهری یاوری متولد 1360 شمسی
کارشناسی صنایع دستی
عضو انجمن کاریکاتوریستهای اصفهان
شرکت در نمایشگاه های سالانه کاریکاتور اصفهان
با موضوعات:
1386 آزاد
1387 اصفهان دوستت داریم
1388 خواب
1389 کودک
1390 شوکران
برگزاری نمایشگاه کاریکاتور دونفری با موضوع آزاد مهری یاوری و هاجر دهقانیان در خانه هنرمندان اصفهان دی ماه 1387
برگزاری نمایشگاه انفرادی لیلی و مجنون معاصر در گالری اشراق مشهد مرداد ماه 1388
برگزاری نمایشگاه انفرادی لیلی و مجنون معاصر در نگارخانه دائمی خانه کاریکاتور – تهران – دیماه 1388
چاپ کاریکاتوردر روزنامه های:
اصفهان زیبا، اصفهان امروز، جام جم، ماهنامه طنز و کاریکاتور، هفته نامه فرصت (خمینی شهر )
چاپ کاریکاتور در کتاب ماهی لهستان، ماهی تبریز، گل آقای اصفهان، جشنواره هنر جوان
و مجموعه کاریکاتورها در کتاب (حق ما) کاری از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اصفهان1386 ...
همکاری و برگزاری نمایشگاه با سازمان منابع طبیعی اصفهان ...
شرکت در نمایشگاه و چاپ اثر در مجموعه کاریکاتور بافت فرسوده ...

کار مشترک من و شیما مومنی، مجموعه انسان معاصر و شیطان با سفارش حوزه هنری اصفهان که تلفیقی از مینیاتور ایرانی و کاریکاتور ؛ نمایشگاه و چاپ این آثار با موضوع (وقتی شیطان می خندد) سال 91 ...
رتبه دوم روزنامه نگاران غیر حرفه ای سال 1385
لوح تقدیر از دانشگاه اصفهان سال 1386
داوری نمایشگاه سالانه اصفهان سال 1388 با موضوع خواب
لوح تقدیر همایش بافت های فرسوده شهری اصفهان1390
رتبه دوم جشنواره مطبوعات و خبر گزاری استان اصفهان 1391

 
   
Home Biography Portfolio Countact us
   
Copyright © 2012-2013 Fara Graphic All Rights Reserved